Tuesday, January 25, 2011

Trio T-Team bebas juga akhirnya(news report)


Tiga tonggak  baru T-Team, Indra Putra Mahayu ddin, Nor Farhan Muhammad dan  Azizi Mat Rose boleh tidur lena apa bila Jawatankuasa Status Persatuan  Bola Sepak Malaysia (FAM) menolak  tuntutan ganti rugi oleh Persatuan  Bola Sepak Kelantan (KAFA).
  Selain ketiga trio terbabit, mesyua rat Jawatankuasa Status yang dipe ngerusikan oleh Datuk Takiyuddin  Hassan semalam,  turut mendapati  tuntutan Persatuan Bola Sepak Kuala  Lumpur (KLFA) terhadap bekas pe mainnya, Azidan Sarudin dan ma jikan barunya, tidak berasas.
  ‘‘Kes yang dikemukakan oleh KAFA  terhadap Indra, Nor Farhan dan Azi zi, timbalan saya, Datuk Jeffrey Lau  telah mempengerusikan sesi pende ngaran kerana saya mempunyai ke pentingan bersama KAFA.
  ‘‘Setelah meneliti afidavit daripada  pihak pengadu (KAFA) dan afidavit  jawapan (T-Team), kami dapati notis  KAFA terhadap ketiga-tiga bekas pe mainnya itu tidak mematuhi pera turan 10.1 iaitu pasukan yang ber hasrat melanjutkan kontrak pemain  perlu memberi notis tiga bulan se belum kontrak asal tamat.
  ‘‘Mengikut syarat kontrak dalam  pasukan Kelantan, kontrak pemain  mereka akan tamat selepas 30 hari  perlawanan terakhir. Kelantan ber aksi pada 30 Oktober iaitu perla wanan akhir Piala Malaysia dan kon trak mereka bertiga akan tamat pada  30 November.
  ‘‘KAFA sepatutnya menyerahkan  surat tawaran sebelum 30 Ogos tetapi  KAFA menyerahkan notis kepada ti ga pemain pada 1 September, lewat  beberapa hari, ’’ katanya.
  Jelas Takiyuddin, Kelantan juga ti dak mematuhi peraturan 10.2 kerana  tidak menyatakan terma dan sya rat-syarat kepada pemain.
  ‘‘Selepas diteliti, Jeffrey Lau selaku  pengerusi kes ini membuat kepu tusan menolak kes yang dikemuka kan oleh KAFA dan ketiga-tiga pe mainnya bebas bermain majikan ba ru pada musim ini, ’’ katanya.
  Kelantan, melalui Tan Sri Annuar  Musa mendakwa T-Team mencuri ti ga tonggaknya ketika pemain itu ma sih di dalam kontrak, kerana me ninggalkan Red Warriors  tanpa notis  rasmi pada akhir musim.
  Bagi kes Azidan, Takiyuddin ber kata, permasalahan hampir serupa  dengan tidak mematuhi peraturan  10.1 dan 10.2.
  ‘‘KLFA menyerahkan notis tawaran  kepada Azidan pada 6 September  sedangkan mereka seharusnya beri kan notis itu sebelum 8 Ogos iaitu  tiga bulan sebelum kontrak berakhir  pada 8 November,’’ katanya.

No comments: